17β-Estradiol ELISA kit  

データシート SDS 掲載ホームページ
別品名 Estradiol, E2, Estrogen, Oestradiol, 17β-Estradiol EIA
別包装 あり
交差種 All Species
交差種以外の
交差情報
(微交差など)
Cross Reactivities: 17-Estradiol (100%) / Estrone (4.64%) / Estriol (0.53%) / Estrone-3-Sulfate (0.36%) / 17-ethynylestradiol (<0.2%) / Progesterone (0.06%) / Testosterone (0.02%) / 19-hydroxytestosterone (<0.02%) / 17-Estradiol (<0.02%)... <0.001%: Dehyd
適用サンプル Culture supernatant
Saliva
感度 28.5 pg/ml
測定範囲 29.3 - 30,000 pg/ml
構成内容 GxR IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 3, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution
その他 [ELISA kit type]Competitive
[特異性]Cross Reactivities: 17-Estradiol (100%) / Estrone (4.64%) / Estriol (0.53%) / Estrone-3-Sulfate (0.36%) / 17-ethynylestradiol (<0.2%) / Progesterone (0.06%) / Testosterone (0.02%) / 19-hydroxytestosterone (<0.02%) / 17-Estra
使用文献 [DOI]10.1128/MCB.00167-13, 10.4161/cc.8.24.10147, 10.1016/j.reprotox.2016.05.015, 10.1084/jem.20160447, 10.1172/JCI67382, 10.1186/1757-2215-7-32
メーカー 品番 包装
ENZ ADI-900-008 96 WELL
希望販売価格 ¥51,000

※表示価格について

当社在庫 あり
法規制 化管
保存温度 4℃

 

商品のお問い合わせはこちら

 

メーカー情報
メーカー名 Enzo Life Sciences,Inc.
略号 ENZ
※当社では商品情報の適切な管理に努めておりますが、表示される法規制情報は最新でない可能性があります。
 また法規制情報の表示が無いものは、必ずしも法規制に非該当であることを示すものではありません。
 商品のお届け前に最新の製品法規制情報をお求めの際はこちらへお問い合わせください。

© COSMO BIO